دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه آزاد-مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه آزاد-مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاههای زیر در دو سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

تهران – علوم تحقیقات (1387 و 1388)

تهران شمال (1387 و 1388)

تهران مرکزی (1387 و 1388)

قزوین (1387 و 1388)

رشت (1387 و 1388)

اراک (1387 و 1388)

سنندج (1387 و 1388)

کرمانشاه (1387 و 1388)

قشم (1387 و 1388)

ملایر (1387 و 1388)

نراق (1387 و 1388)

نیشابور (1387 و 1388)

فیروزکوه (1387 و 1388)

بابل (1387 و 1388)

ابهر (1388)

زنجان (1388)

مرکز آموزشهای بین المللی خلیج فارس (1388)

 

(اطلاعات مربوط به سال 1388 می باشد)

/ 0 نظر / 82 بازدید