بودجه بندی و سرفصلهای سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

بودجه بندی و سرفصلهای سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

توجه : بودجه بندی فوق نظر سازمان سنجش نمی باشد و بر اساس جمع بندی سایت مدیر تهیه گردیده است . لذا توصیه می شود از آن بطور کمکی استفاده نموده و از تکیه ی مطلق بر این بودجه بندی خودداری نمایید .

ردیف

مبحث

تعداد تقریبی سوال

درصد

زبان عمومی و تخصصی

1

Grammar & Vocabulary

8

27%

2

Close Test

4

13%

3

Coprehension

18

60%

تئوریهای مدیریت

1

رهبری

6

15%

2

منابع انسانی

8

20%

3

سازماندهی

5

13%

4

تجزیه و تحلیل

5

13%

5

رفتار سازمانی (بجز مباحث سایر سرفصلها )

4

10%

6

برنامه ریزی

3

7%

7

گروه و تیم

2

5%

8

خلاقیت و نوآوری

1

3%

9

فرهنگ

1

3%

10

مدیریت استراتژیک

1

2%

11

تئوری سازمان

1

2%

12

سایر مباحث

3

7%

اقتصاد کلان

1

شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی

1-0

3-0%

2

حسابداری ملی و شاخص قیمتها

5

16%

3

مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی

2

7%

4

بازار پول و سیاستهای پولی

3

10%

5

تعادل در بازارهای پول

2

7%

6

نظریه های مصرف و سرمایه گذاری

2

7%

7

نظریه های تورم و بیکاری

1

3%

اقتصاد خرد

1

عرضه ، تقاضا و تعادل

1

3%

2

کشش

3

10%

3

نظریه های رفتار مصرف کننده

3

10%

4

نظریه های رفتار تولید کننده

2

7%

5

هزینه

2

6%

6

بازار رقابت کامل

3

10%

7

بازار انحصار فروش

1

3%

ریاضیات

1

مجموعه ها

1-0

2-0%

2

تابع

4

10%

3

ماتریس

1

2%

4

وابستگی خطی

1

2%

5

بسط دو جمله ای

1-0

2-0%

6

حد و پیوستگی

3

7%

7

مشتق و دیفرانسیل

5

13%

8

انتگرال

4-3

10-7%

9

توابع دو یا سه متغیره

5

13%

10

غیره

1

2%

آمار

1

آمار توصیفی

1

2%

2

شاخصهای مرکزی پراکندگی،چولگی و کشیدگی

6

15%

3

نظریه احتمال

4

10%

4

متغیر تصادفی، تابع احتمال و تابع توزیع

2

5%

5

توزیعهای گسسته و پیوسته

1

2%

6

برآورد نقطه ای و فاصله ای

1

2%

7

فرضیه های آماری

1-0

2-0%

8

رگرسیون

1

2%

پژوهش عملیاتی

1

مفاهیم کلی

1

3%

2

مدلسازی

1

3%

3

حل ترسیمی

2

7%

4

حل از روش سیمپلکس

4

13%

5

مساله ثانویه

3

10%

6

تحلیل حساسیت

5

17%

7

برنامه ریزی پارامتری

2

7%

8

حمل و نقل

3

10%

9

شبکه

2

7%

10

عدد صحیح

3

10%

11

برنامه ریزی پویا

1

3%

12

برنامه ریزی غیرخطی

2-1

7-3%

13

سایر مباحث

2-1

7-3%

مدیریت مالی

1

کلیات

1

_

2

کلیات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

3

_

3

برنامه ریزی سود تجزیه و تحلیل اهرمها

4

_

4

برنامه ریزی یا بودجه بندی مالی

1

_

5

سیاست سرمایه در گردش

1

_

6

بودجه بندی سرمایه

1

_

7

بازده و ریسک مجموعه سرمایه گذاری

5

_

8

ارزش شرکت

5

_

9

هزینه سرمایه و ساختار سرمایه

3

_

10

تقسیم سود

1

_

مدیریت بازاریابی

1

پیش بینی فروش

1

3%

2

استراتژیهای بازاریابی

5

17%

3

تحقیقات بازار

1

3%

4

رفتار مصرف کننده

5

17%

5

قیمتگذاری

3

10%

6

ترفیع

2

7%

7

کانال توزیع

2

7%

8

مدیریت محصولات

5

16%

9

مدیریت بازاریابی بین الملل و صادرات

2

7%

10

خدمات

1

3%

11

تقسیم بندی بازار

3

10%

 


 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 140 بازدید
issa

سلام ممنونم از اینکه لینکم کردی امیدوارم همیشه موفق باشی و امسال رتیه 1 ارشد بشی

امیر ژاژن

سلام دوست عزیز خوبی؟ میدونی در ازمون ارشد دانشگاه ازاد مدیریت بازرگانی چند تا دفتر چه توزیع میشه؟ 3 تا 2تا یا یکی اگه جوابشو بدی ممنونت میشم با تشکر

نیما

ممنون عالی بود/واسم بفرست به ایمیلم