ضرایب دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-دانشگاه آزاد

ضرایب دروس برای گرایش مدیریت بازرگانی – دانشگاه آزاد

(اطلاعات مربوط به سال 1388 می باشد)

نام درس

ضریب

زبان تخصصی

3

ریاضی

1

آمار

1

تئوریهای مدیریت

3

اقتصاد خرد

1

اقتصاد کلان

1

مدیریت مالی

3

تحقیق در عملیات

2

بازاریابی

3

/ 2 نظر / 130 بازدید
سعید

سلام احسان جان از زندگی چه خبر یاد 01 و کار بخیر

علی قزل سفلو

امتحان دادی یا تازه میخوای امتحان بدی ؟ راستش من امثال میخوام امتحان بدم از ریاضی آمار و پزوهش عملیاتی میترسم نمیدونم چه کنم